Advertisements


Pasismo sa ngalan ng neoliberalismo

Alam ng rehimen na kakaharapin nito ang paglaban ng mamamayan. Ramdam nito ang lumalakas na oposisyon sa diktadurya, paglaban sa pekeng giyera kontra-droga, paglaban sa mga hungkag na mga proytektong imprastratura tulad ng Kaliwa at Chico Dam, paglaban sa Rice Liberalization Law at marami pang ibang kainutilan ng gobyerno......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: News3 hr. 51 min. ago Related News

Neoliberalismo sa panahon ni Duterte

Espesyal na isyu hinggil sa namamayaning pilosopiya sa ekonomiya ng bansa na nagdala na sa ibayong kahirapan sa karamihang Pilipino -- at ipinagpapatuloy ni Duterte......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: News3 hr. 51 min. ago Related News

Neoliberalismo sa Pilipinas

Isang maikling pagbaybay sa kasaysayan ng pag-iral ng neoliberalismo sa Pilipinas.....»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: News3 hr. 51 min. ago Related News

Dugo at lagim sa likod ng fast fashion

Hindi libre ang fast fashion. Sa kabilang panig ng mundo, may nagdurusa kapalit nito......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: News3 hr. 51 min. ago Related News

Retorika ng ‘bandalismo’

Binabatikos ang patagong pagpipinta pero tahimik sa mga mensaheng nananawagan ng pagbabago. Pinagpipilitang bandalismo ang tamang salita kahit na mayroong higit na mas akma. Graffiti. Hindi hamak na mas patas ang kahulugan nito: “pictures or words painted or drawn on a wall, building, etc.” at “unusually unauthorized writing or drawing on a public surface.” (Merriam-Webster app) Ito ang magpapaliwanag kung bakit Graffiesta ang tawag sa aktibidad ng Panday Sining. Para sa mga tagapagtaguod ng “disenteng pamumuhay,” madaling singilin ang Panday Sining sa hindi nito paghingi ng permiso sa lokal na pamahalaan. Kung normal ang kalakaran ng lipunan, may punto sila. Pero sa panahon ng panlipunang krisis na basta-basta na lang kinikitil ang buhay, at basta-basta na lang ibinebenta ng mismong Pangulo ang soberanya ng bansa, ano pa ang puwedeng gawin ng Panday Sining? Inaasahan ba itong tumalima sa burukrasya sa sitwasyong ang mismong burukrasya ang problema? “Simpleng permit lang, hindi pa magawa!” Puwedeng ito ang sagot ng iba. Simple rin naman ang sagot dito: May permit o wala, hindi dapat na pinipigilan ng mga tunay na makataong opisyal ng gobyerno ang pagrerehistro ng dapat ay katanggap-tanggap na mensahe......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 14th, 2019Related News

Karapatang magbuo ng unyon

Kailangan ding maipakita ng unyon na ang kanyang mga kasapi ay may panlahatan o komon na interes pagdating sa usapin ng sahod, panahon ng pagtatrabaho, kondisyon sa pagtatrabaho, at iba pang bagay na pinag-uusapan sa collective bargaining......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 9th, 2019Related News

Tatlong pagyanig, libu-libong dumadaing

Samantalang hihigpitan ng rehimeng Duterte ang independiyenteng mga grupo sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, kakaunti lang ang naaabot ng gobyerno......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 9th, 2019Related News

Maikling mensahe sa DDS

Hindi ko na tatanungin kung magkano ba talaga ang kinikita mo. Pero huwag ka sanang magalit sa deretsahan kong tanong: Paano ka nakakatulog sa gabi? Iba na nga ba ang konsepto mo ng tama at mali?.....»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 9th, 2019Related News

Makata para sa bayan

Pagsusuri ng Aklat: Pandayan ng Paninindigan: Pagbisita at mga Tula ng Pakikibaka ni Benito Concio Quilloy......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 7th, 2019Related News

Lupa, pagkain, hustisya

Minamasaker ng AFP at PNP ang mga magsasaka, sakada at mamamayang nananawagan ng disenteng pamumuhay, tunay na pagbabago at tumututol sa pamamahala ng diktador at papet na Pangulo......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 7th, 2019Related News

Daluyong sa Latin Amerika

Mula Chile, Argentina, Ecuador at Haiti, daanlibong mamamayan ang nasa lansangan laban sa mga patakarang neoliberal na gumugupo sa kanilang ekonomiya’t kabuhayan......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 7th, 2019Related News

Paggigiit sa kabila ng ‘gabi ng lagim’

Pinasimulan na ng rehimeng Duterte ang malawakang crackdown sa kilusang masa, sa Negros at Manila. Pero nilalabanan ito ng mga inaresto, mga organisasyong masa at tagasuporta......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 7th, 2019Related News

Crackdown Pilipinas

Inaatake ang mga aktibista at progresibong organisasyon dahil sila ang matatag at malakas sa paglaban para sa mga pagbabagong kailangan ng masa at bayan – na madalas na sinasang-ayunan kung hindi man sinasamahan ng marami......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 7th, 2019Related News

Take the power back!

Hinggil sa nababalitang reunion tour ng sikat na progresibong bandang Amerikano na Rage Against The Machine......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 7th, 2019Related News

End Impunity, Free Expression

Call out crimes against journalists......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsNov 3rd, 2019Related News

Citira: kanino ito pumapabor?

Sa pamamagitan ng Citira ay pababain nang dalawang porsiyento ang corporate income tax bawat dalawang taon hanggang maging 20 porsiyento na lang ito sa 2029 mula sa kasalukuyang 30 porsiyento......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsOct 28th, 2019Related News

Kamandag ng mga dayo

Patunay ang ikatlong ehersisyo-militar ng US at Japan sa Tarlac na hindi nawala ang naturang imperyalistang mga puwersa sa bansa. Patuloy ang panghihimasok nila sa lupaing ninuno ng mga Ayta......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsOct 28th, 2019Related News

May magagawa sa agrikultura

Kailangang palaganapin ang kongkretong mga panukala para sa agrikultura at sektor ng mga magsasaka na magiging batayan ng kaunlaran para sa nakararami ng bansa......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsOct 28th, 2019Related News

Mga kalutasan sa 'TransportCrisis

Mga kagyat hanggang pangmatagalang solusyon sa impiyernong araw-araw na nararanasan ng mga komyuter sa Kamaynilaan......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsOct 28th, 2019Related News

Kalasag ng mapagsamantala

Pagsalag ng rehimeng Duterte at kinakatawan nitong mga naghaharing uri ang Implem Kalasag o programang kontra-insurhensiya sa Metro Manila kontra sa makatiwarang laban ng mga mamamayan. Isang praymer hinggil sa Implem Kalasag......»»

Source: Pinoyweekly PinoyweeklyCategory: NewsOct 18th, 2019Related News